Bli bedre på Google-søk (Guide)

Posted on 1 Comment

Bli en bedre Google’er på 1-2-3  Alle med internett har et forhold til Google. For oss fleste fungerer det som en allvitende kilde med svar på alt fra himmel til jord. Personlig bruker jeg det daglig til alt fra skolearbeid til billige middagstips. Allikevel er det mange som ikke er klar over ulike måter å […]

Problem jeg ønsker å løse (Oppgave)

Posted on 1 Comment

Donald Trump og mediene Klassen fikk en oppgave om å skrive om et problem vi ønsker å løse. Som kommunikasjons-studenten jeg er, føles det riktig å belyse utfordringer jeg mener mediene bør (må) løse på en bedre måte. Jeg opplever det som gjennomgående blant majoriteten av norske medier, og uten at jeg kan være for […]

Vurdering av Torshovsport.no

Posted on 2 Comments

I forbindelse med faget Digital Markedsføring, har vi fått i oppgave å vurdere en nettbutikk ut i fra diverse kriterier vår foreleser Karl Phillip mener preger en god nettbutikk. Dette handler om å gi brukeren en god opplevelse der det er lett å finne frem det man søker etter, for å oppnå en så optimal […]

Über og Delingsøkonomi

Posted on 1 Comment

Delingsøkonomien har de siste årene vært roten til flere høylytte offentlige diskusjoner. Aktører innen for feltet lover nye måte å utføre transaksjoner som skal gjøre våre liv lettere, møter også sterk motbør. Hva er delingsøkonomi? Ettersom det kan kategoriseres under delingsøkonomien, skulle det vel bare mangle at Wikipedia blir benyttet som kilde i søk etter […]